Om oss

 

Bakgrund
För att återstarta skidliften och slalombacken i Lövåsen, Grövelsjön bildades på initiativ av några fastighetsägare i Lövåsens Fjällby en ideell förening med namn Lövåsliftens Vänner. I samband med att ett avtal tecknades med Stockporten AB om nyttjande av lift och slalombacke beslöts att ombilda föreningen till ett AB.
Lövåsliften AB – verksamhet
Bolaget skall ombesörja drift och underhåll av lift och slalombacke i Lövåsen samt genomföra erforderliga investeringar för att säkerställa en väl fungerande lift och slalombacke.
Lövåsliften AB – avtalssituation
Genom avtal har bolaget tillgång till lift och backe under säsongen 2019/2020 och förhandlar vidare med Stockporten om avtal som säkerställer nyttjande av lift och backe för längre tid. Stockporten äger mellandelen av backen. Övriga delar av backen ägs av Länsstyrelsen och Fjällsidan AB och avtal om nyttjande finns även med dem.