Liften stängd

 

Vi har blivit tvungna att stänga liften på grund av för kraftig blåst.

4 jan 2019